How We Compare

 BusinessManage.comSalesforce
Enterprise
NetsuiteSugarCRM
SETUP
MINIMUM CONTRACTMonthlyAnnual OnlyAnnual OnlyAnnual Only
MONTHLY PRICE (10 USERS)$499.50$1,250.00$1,290.00$600.00
SETUPOne dayMonthsMonthsSame week
BUSINESS MANAGEMENTYesNoYesNo
PLATFORM - CORE MODULES
CRM & SALESYesYesYesYes
PROJECT MANAGEMENTYesNoNoYes
SUPPORT CASESYesNoYesYes
BILLINGYesNoYesNo
UNIFIED WORKFLOWYesNoYesYes
COMPANY-WIDE SEARCHYesYesYesYes
ACTIVITY TIMELINESYesYesYesYes
CRM & SALES
LEAD MANAGEMENTYesYesYesYes
CUSTOM PROCESSESYesYesYesYes
DISCUSS & COLLABORATEYesYesYesYes
CUSTOMER HISTORYYesYesYesYes
EMAIL MARKETINGYesYesYesYes
AUTO-TRACKING EMAILSYesNoNoNo
SUPPORT TICKETSYesNoYesYes
SALES QUOTA TRACKINGYesNoNoNo
SALES PIPELINEYesYesYesYes
REFERENCE MANAGEMENTYesNoNoNo
RESELLER MANAGEMENTYesNoNoNo
PRODUCT CATALOGYesYesYesYes
CONVERT LEAD TO CUSTOMERYesNoNoNo
CUSTOM FIELDSYesYesYesYes
PROJECT MANAGEMENT
UNLIMITED SUB PROJECTSYesNoNoYes
GANTT CHART VIEWYesNoNoYes
PROJECT TIMELINEYesNoNoYes
CUSTOM PROJECT PHASESYesNoNoYes
ALERTS & RECURRING EVENTSYesYesYesYes
BUG & DEFECT TRACKINGYesNoNoYes
BUDGETS AND BILLINGYesNoNoNo
EMPLOYEE SCHEDULINGYesNoNoNo
MEETING ROOM BOOKINGYesNoNoNo
CUSTOM FIELDSYesYesNoYes
BILLING & EXPENSES
TIME SHEETSYesNoNoNo
PRODUCT CATALOGYesYesYesYes
SUBSCRIPTIONSYesNoYesNo
MULTIPLE CURRENCIESYesYesYesYes
INVOICE TRACKINGYesNoYesNo
FUTURE CASH FLOW REPORTYesNoYesYes
TIME SHEET ADHERANCEYesNoNoNo
PAYMENT GATEWAYSYesNoYesNo
EXPENSE TRACKINGYesNoYesNo
COMMISSIONSYesNoYesNo
REPORTING
REPORTING DASHBOARDSYesYesYesYes
BUILD REPORTSYesYesYesYes
DRILLABLE ANALYTICSYesYesYesYes
EMPLOYEE MANAGEMENT
FOLLOW EMPLOYEE ACTIVITIESYesYesYesYes
ABSENCE TRACKINGYesNoNoNo
PRAISE / DISCIPLINE MANAGEMENTYesNoNoNo
PAYROLL MANAGEMENTYesNoNoNo
STATUTORY HOLIDAY TRACKINGYesNoNoNo
WORKGROUPS & ROLESYesYesYesYes
PERMISSIONSYesYesYesYes
COLLABORATION
DISCUSSIONSYesYesYesNo
KNOWLEDGE MANAGEMENTYesNoNoNo
EMAIL INTEGRATIONYesYesYesYes
CUSTOMER PORTALYesYesYesNo